.

תוכנית הכשרה לניהול       72 ש"א 

(60 שעות מוכרות לגמול השתלמות)  

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.